Диспанзери за за течен сапун и пена Vialli

Диспанзер за пена
Боја: Бела/ Црна
Капацитет: 0,5 л

Шифри: 003004 (БЕЛ) и 003005 (ЦРН)
Шифри на потрошен материјал: 104229

Потрошен Материјал

Пена за раце

ШИФРА: 104229

Слични Производи