Диспанзери за течен сапун Vialli 1L

Диспанзер за течен сапун
Боја: Бела/ Црна
Капацитет: 1л

Шифри: 003002 (БЕЛ) и 003003 (ЦРН)
Шифри на потрошен материјал: 000557, 001578

Потрошен Материјал

Течен сапун – Праска

ШИФРА: 000557

Течен сапун – Зелено јаболко

ШИФРА: 001578

Слични Производи