Диспанзери за течен сапун Vialli

Диспензер за течен сапун
Боја: Бела/ Црна
Капацитет: 0,5 л

Шифри: 00300 (БЕЛ) и 003001 (ЦРН)
Шифри на потрошен материјал: 000557, 001578

Потрошен Материјал

Течен сапун – Праска

ШИФРА: 000557

Течен сапун – Зелено јаболко

ШИФРА: 001578

Слични Производи