Диспанзер за брисачи за раце Vialli со автоматско сечење на хартијата

Диспанзер за брисачи за раце
Со рачка за притискање
Соодветен за неперфорирани брисачи
Со автоматско сечење на хартијата
Боја: бел и црн

Шифра: 003009 и 003010
Шифри на потрошен материјал: 104121, 104122, 105168, 104166, 105175, 140150

Потрошен Материјал

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (СИНИ)

ШИФРА: 104121

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (БЕЛИ)

ШИФРА: 104122

БРИСАЧИ ЗА РАЦЕ Ц40

ШИФРА: 105168

Килска – Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 104166

Еко кафена Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 105175

РЕЦИКЛИРАНИ БРИСАЧИ- E- TISSUE

ШИФРА: 140150

Слични Производи