Диспанзер за течен сапун црн-мат

Поради фините линии, едноставното користење и минималното одржување, овој диспанзер е најсоодветен за користење на течен сапун. Диспанзерот функционира така што се надополнува со течен сапун во резервоарот.

Шифра: 005331
Шифра на потрошен материјал: 000557, 001578

Потрошен Материјал

Течен сапун – патрон

ШИФРА: 000057

Течен сапун – Зелено јаболко

ШИФРА: 001578

Слични Производи