Црн мат диспанзер за сложливи В брисачи

Диспанзер со елегантни фини линии наменет за помали тоалети, изработен од АБЦ пластика која не гори и е отпорна на разни оштетувања. Лесна за одржување и надополнување, во кој може да се вметнат два сета сложлива хартија. Заштитен е со клуч со што се спречува пристап на неовластени лица.

Шифра: 005322
Шифри на потрошен материјал: 104126, 104117, 105174

Потрошен Материјал

Сложливи брисачи – Селтекс

ШИФРА: 104126

Сложливи брисачи

ШИФРА: 104117

Еко кафени сложливи брисачи

ШИФРА: 105174

Слични Производи