ДИСПАНЗЕР ЗА БРИСАЧИ ВО РОЛНА СО АВТОМАТСКО СЕЧЕЊЕ НА ХАРТИЈАТА

Елегантни атрактивни линии, кои кријат автоматика односно диспанзерот автоматски ја сече хартијата на определената должина. Изработен е од незапалива пластика која е отпорна на оштетувања. Лесно се надополнува и е заштитен со клуч така што оневозможува пристап до хартијата на неовластени лица.

Шифра: 000098 (БЕЛ) и 000998 (ЦРН)
Шифри за потрошен материјал: 104121, 104122, 105168, 104166, 105175

 

Потрошен Материјал

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (СИНИ)

ШИФРА: 104121

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (БЕЛИ)

ШИФРА: 104122

БРИСАЧИ ЗА РАЦЕ Ц40

ШИФРА: 105168

Килска – Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 104166

Еко кафена Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 105175

Слични Производи