Диспанзер за брисачи во ролна со рачка

Шифра: 201351
Шифри на потрошен материјал: 104121, 104122, 105168, 105175, 104166

Потрошен Материјал

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (СИНИ)

ШИФРА: 104121

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (БЕЛИ)

ШИФРА: 104122

БРИСАЧИ ЗА РАЦЕ Ц40

ШИФРА: 105168

Килска – Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 104166

Еко кафена Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 105175

Слични Производи