ДИСПАНЗЕР ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА ВО ЛИСТОВИ

Диспанзер за тоалетна хартија во листови. Полнењето е едноставно и во него може да се стават два сета на тоалетна хартија во листови.

Шифра: 000093

Шифри на потрошен материјал: 104149, 105181

Потрошен Материјал

Тоалетна хартија листови Л2

ШИФРА: 104149

Тоалетна хартија листови Л2 ДЕИНГ

ШИФРА: 105181

Слични Производи