Сензорски диспанзер за брисачи

Димензии: 305х225х385мм Опција за работење на струја и батерии Должината на листот хартија може да варира од 15 до 40 см Пауза помеѓу испуштањето на лист хартија се подесува од 0,5 до 15 секунди Има сензор но и копче за притискање

Шифра: (БЕЛ)201301, (ЦРН)201401
Шифри на потрошен материјал: 104121, 104122, 105168, 104166, 105175, 140150

Потрошен Материјал

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (СИНИ)

ШИФРА: 104121

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (БЕЛИ)

ШИФРА: 104122

БРИСАЧИ ЗА РАЦЕ Ц40

ШИФРА: 105168

Килска – Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 104166

Еко кафена Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 105175

РЕЦИКЛИРАНИ БРИСАЧИ- E- TISSUE

ШИФРА: 140150

Слични Производи