Сензорски диспанзер за брисачи

Елегантни и атративни линии, кои работат со сензорска автоматика, односно апаратот сензорски ја испушта хартијата. Лесно се надополнува и е заштитен со клуч така што оневозможува пристап до хартијата на неовластени лица.

Шифра: 201301 (БЕЛ) и 201401 (ЦРН)
Шифри на потрошен материјал: 104121, 104122, 105168, 104166, 105175, 140150

Потрошен Материјал

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (СИНИ)

ШИФРА: 104121

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (БЕЛИ)

ШИФРА: 104122

БРИСАЧИ ЗА РАЦЕ Ц40

ШИФРА: 105168

Килска – Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 104166

Еко кафена Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 105175

РЕЦИКЛИРАНИ БРИСАЧИ- E- TISSUE

ШИФРА: 140150

Слични Производи