Потрошен материјал – Течен сапун / пена

Се што ви е потребно за одржување на хигиената во вашите простории