Абразивна влошка за чистење стакло 25/35 и 45 цм

Шифри: 733413 (25 цм)
733417 (35 цм)
733421 (45 цм)

Слични Производи