ДИСПАНЗЕР ЗА СЛОЖЛИВИ V БРИСАЧИ

Диспанзер со елегантни фини линии наменет за помали тоалети, изработен од АБЦ пластика која не гори и е отпорна на разни оштетувања. Лесна за одржување и надополнување, во кој може да се вметнат два сета сложлива хартија. Заштитен е со клуч со што се спречува пристап на неовластени лица.

Шифра: 000075 (бел) и 000532 (црн)

Шифри за потрошен материјал: 104126, 104117, 105174

ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ

Потрошен Материјал

Сложливи брисачи – Селтекс

ШИФРА: 104126

Сложливи брисачи

ШИФРА: 104117

Слични Производи