Синтетички мазен моп со џепови 40/60/80 цм

Шифри:
704141 (40cm)
704142 (60cm)
704143 (80cm)

Слични Производи