ДИСПАНЗЕР ЗА ПЕНА

Поради фините линии, едноставното користење и минималното одржување, оваа пенилица е правиот избор. Заштитена е со клуч со што не може да се користи од страна на неовластено лице.

Шифра: 104119
Шифра на потрошен материјал: 104229

Потрошен Материјал

Пена за раце

ШИФРА: 104229

Слични Производи