Сензорски диспанзер за пена и дезифициенс

Поради фините линии, едноставното делување и минималното одржување, овој диспанзер е правиот избор. Се дополнува во резервоарот и е заштитен со клуч. Идеален е за во секој тоалетен простор и обезбедува практичност и економичост.

Шифра: 203005
Шифри на потрошен материјал: 1014229

Потрошен Материјал

Пена за раце

ШИФРА: 104229

Слични Производи