ДИСПАНЗЕР ЗА ТЕЧЕН САПУН

Поради фините линии, едноставното користење и минималното одржување, овој диспанзер е најсоодветен за користење на течен сапун. Диспанзерот функционира така што се надополнува со течен сапун во резервоарот.

Шифри: 104120 (БЕЛ) и 000531 (ЦРН)
Шифри на потрошен материјал: 000557, 001578

Потрошен Материјал

Течен сапун – Праска

ШИФРА: 000557

Течен сапун – Зелено јаболко

ШИФРА: 001578

Слични Производи