Резервна влошка за чистење на стакло 25/35 и 45 цм

Шифра: 733426 (25 цм)
733436 (35 цм)
733446 (45 цм)

Слични Производи