ДИСПАНЗЕР ЗА БРИСАЧИ ВО РОЛНА СО ЦЕНТРАЛНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ

Елегрантен диспанзер за брисачи за раце со централно извлекување на хартијата. Ги задоволува потребите дури и на оние со најпрефинет вкус. Заштитен е со клуч и е лесен за дополнување.

Шифри: 104151 (Бел) и 105151 (Црн)
Шифри за потрошен материјал: 104170, 205177

ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ

Потрошен Материјал

Килска – Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 104170

Еко кафена Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 205177

Слични Производи