ДИСПАНЗЕР ЗА БРИСАЧИ ЗА РАЦЕ СО АВТОМАТСКО ИЗВЛЕКУВАЊЕ

Елегантни атрактивни линии, кои кријат автоматика односно диспанзерот автоматски ја сече хартијата на определена должина. Изработен од незапалива пластика која е отпорна на оштетувања. Лесно се надополнува и е заштитен со кључ така што оневозможува пристап до хартијата на неовластени лица. Секој потрошувач добива свеж брисач за раце кој е со висок степен на впивливост.

Шифра: 000489 (БЕЛ) и 000530 (ЦРН)
Шифри на потрошен материјал: 104121, 104122, 105168, 104166, 105175, 140150

Потрошен Материјал

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (СИНИ)

ШИФРА: 104121

ТРОСЛОЈНИ БРИСАЧИ (БЕЛИ)

ШИФРА: 104122

БРИСАЧИ ЗА РАЦЕ Ц40

ШИФРА: 105168

Килска – Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 104166

Еко кафена Автоматско / Централно извлекување

ШИФРА: 105175

РЕЦИКЛИРАНИ БРИСАЧИ- E- TISSUE

ШИФРА: 140150

Слични Производи