Диспанзер за тоалетна хартија со централно извлекување

Елегантен диспанзер за тоалетна хартија 400 гр. Погоден е за модерно уредени тоалети. Заштитен е со клуч и лесен за дополнување  на тоалетната хартија.

Шифри: 201360 (бел) и 201361 (црн)

Шифра на потрошен материјал: 102137

ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ

Потрошен Материјал

Тоалетна хартија 400 грама со централно извлекување

ШИФРА: 102137

Слични Производи