Диспанзер за тоалетна хартија – листови

Диспанзер за тоалетна хартија во листови. Полнењето е едноставно. Во него може да собере 2 сета на тоалетна хартија.

Шифра: 301319 (бел) и 201319 (црн)
Шифри за потрошен материјал: 104149 и 105181

Потрошен Материјал

Тоалетна хартија листови Л2

ШИФРА: 104149

Тоалетна хартија листови Л2 ДЕИНГ

ШИФРА: 105181

Слични Производи