ДИСПАНЗЕР ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА СО КАПАЦИТЕТ ЗА ДВЕ РОЛНИ

Диспанзерот има капацитет за две ролни истовремено, откако ќе се потроши едната ролна, автоматски диспанзерот ја поставува втората ролна. Заштитен е со клуч така што оневозможува пристап на хартијата на неовластени лица.

Шифра: 000050 (БЕЛ) и 000509 (ЦРН)
Шифри на потрошен материја: 00056Б, 104116 и 105172

Потрошен Материјал

Трослојна бела

ШИФРА: 00056Б

Тоалетна хартија КАТРИНА

ШИФРА: 104116

Тоалетна хартија КАТРИНА ДЕИНГ

ШИФРА: 105172

Слични Производи