Електронски освежувач Карпекс

Со можност за програмирање на временските интервали на распрскување на аеросолот (7,5, 15 и 30 минути)
Можност за деодорирање во дијаметар од максимум 168 м2.
Апаратот работи со две алкални АА- батерии

Шифра: 506601

Слични Производи