Електронски освежувач

Со можност за програмирање на временските интервали на распрскување на аеросолот.
Можност за деодорирање во дијаметар од максимум 168 м2.
Апаратот работи со две алкални D- батерии од по 1,5 V.

Шифра: 000001

Слични Производи