ГРЕВЕН СОФТ Г – паста за миење раце

Спецификација: Паста за миење раце наменета за средно и многу валкани раце. Ефикасно отстранува масло, уље, метална површина, прашина, графит и чад.
Пакување: 2000 мл

Шифра: 720102

ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ

Потрошен Материјал

Слични Производи