ДИСПАНЗЕР ЗА ИНДУСТРИСКИ БРИСАЧИ ЏАМБО

Спецификација: Држачот функционира со индустриски хартиени ролни (џамбо). Има можност за прикачување на ѕид, поради тоа е практичен за употреба на било кое место кое има потреба од поголемо количество брисачи.

Шифра: 103006

Шифри на потрошен материјал за диспанзерот: 00055Ј и 105169

ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ

Потрошен Материјал

ИНДУСТРИСКИ БРИСАЧИ – ЏАМБО

ШИФРА: 00055Ј

ИНДУСТРИСКИ БРИСАЧИ – SAVE PLUS

ШИФРА: 105169

Слични Производи