ГРЕВЕН РЕМО ТЕК- крема за заштита на рацете

Спецификација: ГРВЕН РЕМО ТЕК е крема која создава заштитен слој на рацете, кој овозможува лесно отстранување на нечистотијата по завршување со работата.
Пакување: 2000 мл

Шифра: 720002

ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ

Потрошен Материјал

Слични Производи